Aktuality

Vážení klienti,
v prípade potreby osobnej TERAPIE možnosť kontaktovať kolegu, terapeuta
GABRIEL LUKÁCS  
0948 100 229 (rýchla dostupnosť)

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POSKYTOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY:

PSYCHODIAGNOSTIKA  /dospelí a seniori/:

 • posúdenie rozumových schopností
 • posúdenie osobnostnej štruktúry
 • diagnostika následkov po úrazoch a iných somatických poškodeniach pre posudkové účely
 • komplexná diagnostika pre posudkové účely
 • psychologické vyšetrenia SBS
 • dopravno – psychologické vyšetrenia vodičov
 • dopravno – psychologické vyšetrenia vodičov po odobratí vodičského preukazu
 • psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti držať a nosiť zbraň a strelivo  v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 229/2011

PSYCHOTERAPIA  /dospelí a seniori/:

 • úzkostné poruchy
 • fóbie
 • depresívne poruchy
 • poruchy podmienené stresom
 • spracovanie traumy, ťažkých životných udalostí
 • poruchy príjmu potravy
 • somatoformné poruchy („keď duša hovorí rečou tela“)
 • partnerské a rodinné problémy
 • nadmerné užívanie alkoholu, nikotínu a nelegálnych drog (závislosti)
 • tréningy pamäti pre seniorov
 • podporná psychoterapia pre rodinných príslušníkov pacientov s Alzheimerovou chorobou, psychotickými poruchami, resp. inými ochoreniami
 • relaxácie pre budúce mamičky