Aktuality

Vážení klienti,
v prípade potreby osobnej TERAPIE možnosť kontaktovať kolegu, terapeuta
GABRIEL LUKÁCS  
0948 100 229 (rýchla dostupnosť)

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Názov Podrobnejší popis Cena v €
Individuálna psychoterapia 50 min.  
Párová psychoterapia 50 min.  
Psychologická konzultácia 30 min.  
Psychologické vyšetrenie, neuropsychologická diagnostika samotné vyšetrenie, vyhodnotenie, spracovanie výsledkov, písomná správa / 1 hod.  
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu-držiteľa zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane a streliva  
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla / vyšetrenie vodičov / inštruktorov autoškoly
 
Vyšetrenie psychickej spôsobilosti vodičov - nariadené Policajným zborom  
Psychologické vyšetrenie spôsobilosti na prácu v SBS bez zbrane  
Verbálna intervencia, interpretácia testových výsledkov za každých začatých 30 min.
 
Nácvik relaxačných techník svalová relaxácia, autogénny tréning 30 min.  
Relaxácia pre budúce mamičky 30 min.  
Individuálna terapia zameraná na tréningy pamäti 30 - 50 min.  
Potvrdenie so správou o absolvovaní terapie, vyšetrenia    
Vyhotovenie duplikátu psychologického nálezu    
Potvrdenie o celodennom ošetrení    
Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne    
Príplatok mimo ordinačných hodín
za každú začatú polhodinu  

prebieha aktualizácia ...