Aktuality

Vážení klienti,
v prípade potreby osobnej TERAPIE možnosť kontaktovať kolegu, terapeuta
GABRIEL LUKÁCS  
0948 100 229 (rýchla dostupnosť)

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Názov

Podrobnejší popis

Cena v €

Individuálna psychoterapia/ poradenstvo

50 min./ 75min./ osobná, telefonická alebo online forma

40/ 50 EUR

Individuálna psychoterapia/ poradenstvo – zvýhodnený klient

50 min./ 75min./ osobná, telefonická alebo online forma

35/ 45 EUR

Párová psychoterapia

80 min.

80 EUR

Psychologické vyšetrenie osobnosti, komplexné

samotné vyšetrenie, vyhodnotenie, spracovanie výsledkov, písomná správa

150 EUR

Psychologické vyšetrenie, parciálne

samotné vyšetrenie, vyhodnotenie, spracovanie výsledkov, písomná správa / 1 hod.

50 EUR

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu-držiteľa zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane a streliva

100 EUR

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

pre vedenie motorového vozidla / vyšetrenie vodičov / inštruktorov autoškoly

75 EUR

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti

vodičov - nariadené Policajným zborom

100 EUR

Potvrdenie so správou o absolvovaní terapie, vyšetrenia

 podľa rozsahu

10 - 20 EUR

Vyhotovenie duplikátu psychologického nálezu, výpis zo zdravotnej dokumentácie

 pre zdravotné účely

2 EUR

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

 pre iné ako zdravotné účely

10 EUR

Náhrada za stratu času pre neprítomnosť klienta v dohodnutom termíne

 

100% ceny

 Cenník je platný od 15.03.2023

 Zvýhodnený klient – MD, RD, študent, ID, seniori, po dohode